Dommen falt i Borgarting lagmannsrett. Da saken ble behandlet i Drammen tingrett, ble staten ved Pasientskadenemnda frifunnet for erstatningskravet.

Fornærmede får full erstatning for sitt økonomiske tap og menerstatning for de varige medisinske men som har fulgt etter operasjonen. Menerstatningen utgjør 300.000 kroner, mens erstatningen for lidt og fremtidig økonomisk tap er på 2,3 millioner kroner.

Bakgrunnen er at mannen 10. mai 2010 fikk innsatt en hofteprotese. Dagen etter operasjonen gikk protesen ut av ledd, og operasjonen har siden medført redusert funksjon i hoften og delvis ødelagt muskulatur. Mannen har hatt til sammen tre operasjoner.

Staten dømmes også til å betale sakskostnader på om lag 400.000 kroner. (NTB)