I denne runden går det ut støtte til alt fra frisbeegolf, utlånskanoer og tretelt til fluestangsett, utlånsvåpen og opprusting av badekulp.

Ordningen er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv i Norge. De prosjektene som velges ut får et bidrag på fem eller ti tusen kroner.

- Det er inspirerende å se hvor mye som kan skapes med litt penger og mye frivillig innsats, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Ordningen ble opprettet i 2017 og har bidratt med nær fem millioner kroner fordelt på om lag 700 prosjekt og aktiviteter. En total oversikt er tilgjengelig her: www.statskog.no/statskogmillionen

Tildelinger fra Statskogmillionen HØST 2021

STATSKOG REGION SØR-NORGE

Initiativ for hyttekultur

Drammen minoritetsråd får fem tusen kroner for å arrangere hyttetur.

Målgruppen for turen er familier som ikke kjenner så godt til det som har lange tradisjoner i Norge, nemlig hytteturer i skog og fjell. Etter søknad til Statskogmillionen utbetales fem tusen kroner i støtte til hytteleie, transport og andre utgifter i forbindelse med turen.

Oppgraderer attraktivt aktivitetsområde

Hyggen speidergruppe får fem tusen kroner fra Statskog til å ruste opp bålplass.

Speidergruppas område er etablert med bålplass, gapahuk og åpne plasser hvor det er muligheter til å gjennomføre leik, konkurranser og aktiviteter for alle mellom sju og 20 år. Området er svært godt brukt, og er dessverre utsatt for noe hærverk. Spediergruppa ønsker å oppgradere området, og etter søknad til Statskogmillionen kommer noen tusenlapper til nødvendige innkjøp.