Lønnstakere bosatt i Oslo hadde ved utgangen av fjoråret 552 milliarder kroner i lån til sammen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en økning på 7,2 prosent fra året før, og Oslo er fylket med høyest utlånsvekst.

Samtidig var det på landsbasis registrert innskudd på 1.466 milliarder kroner ved utgangen av året, noe som er 6,7 prosent mer enn året før.

Innskuddsveksten var høyest blant innbyggerne i Viken med 349 milliarder kroner i innskudd, en økning på 8,1 prosent fra året før. Innlandet var fylket med lavest innskuddsvekst med 4,8 prosent.