Konnerud IL har tilrettelagt for turorientering for mosjonister siden 1969. Omfanget og deltagelsen har gått i bølgedaler, men har i løpet av det siste tiåret stabilisert seg på 275 solgte konvolutter i snitt. I 2020 opplevde man en solid økning, med 454 solgte deltagerkonvolutter samt 77 solgte kart via nettet. Så langt i 2021 har interessen tiltatt i samme grad. Antall henvendelser, antall bestillinger og antall nedlastinger fra nett understreker trenden; folk vil ut på tur i nærområdet.

Konnerud IL har siden sesongstart 1. april satt ut 75 turmål. Disse er tilgjengelig fram til skolens høstferie er slutt i oktober. Vanskelighetsgraden varierer fra begynnervennlige poster i området Konnerudgruvene – Konnerudkollen, til krevende orientering på Vardåsen nord i Røysjømarka. Kart kan enten kjøpes via forhandlere, eller bestilles for hjemlevering gjennom å laste ned fra klubbens turportal turorientering.no/konnerud. Av nyheter for året er innføring av QR-koder på samtlige poster, slik at de som har med mobiltelefon kan registrerer sine koder umiddelbart.

I tillegg til Konnerud IL er det innen Drammen kommune ytterligere fire orienteringsklubber som tilrettelegger for mosjonsaktivitet: Berger og Svelvik OL, IF Hellas, IF Sturla og Eiker OL. Inkludert Konnerud IL tilbyr klubbene til sammen drøye 350 turmål innenfor kommunegrensa. Om man også medregner det som finnes av tilbud i tilstøtende kommuner som Holmestrand (Sande), Lier, Asker og Øvre Eiker er man på det dobbelte.

Økt fokus på bruk av de nære skogsområder er en av årsakene til at bynært friluftsliv, som turorientering, øker i omfang. I fjor kunne Norges Orienteringsforbund vise til en nasjonal salgsoppgang på 60 prosent, mens antallet sidevisninger på forbundets turportal, turorientering.no, økte fra 2,5 til 5,5 millioner. Det ble registrert besøk på 1,3 millioner poster, mens drøyt 100.000 lastet ned digitale kart.

PS: Orienteringsforbundet har cirka 150 medlemsklubber over hele landet som arrangerer turorientering.