BENTE WEMUNDSTAD tekst

15 par ble viet borgerlig via Humanetisk forbund, også der en solid nedgang, forteller Anne Meklenborg i Humanetisk forbund avdeling Buskerud.

Flest borgerlig

– Det kan virke som at parene er opptatt av at dagen skal feires og markeres, og dermed utsetter de vielsen til det lar seg gjøre, sier hun.

– I slutten av august og i september har vi ganske mange vielser.

På landsbasis er det flere som velger en borgerlig vielse enn et kirkebryllup. I 2019 ble det inngått 19.855 ekteskap totalt, hvorav 6.805 ble foretatt i kirken og 8.868 foregikk borgerlig. De øvrige ble viet i andre trossamfunn eller i utlandet. Tallet for 2020 er 16.151 vielser totalt, 4.560 i kirken, og 8.303 borgerlig. Det er en nedgang på 19 prosent i alle vielser i forhold til året før.

Fra vår til høst

Berit Kvidaland er prosterådgiver og prostiprest for Drammen prosti, og for henne og medarbeiderne har denne delen av jobben vært preget av avlysninger eller utsettelser.

– Det ble få vielser igjen i mai også. Vi hadde ni par som skulle gifte seg, og nå ser det ut til at det blir fire. Mange par har flyttet vårvielsen til høsten, sier Kvidaland.

– Det er jo sånn at man ønsker seg en fest for å markere bryllupet, og det er vanskelig å gjennomføre nå. Men noen velger å gifte seg for så å ta festen senere.

Flere døpes

Å gifte seg er ikke noe man kan gjøre på sparket, for man trenger en godkjennelse fra Folkeregisteret.

– Det kan ta tid å få det papiret, men så snart man har det, kan vi få til en vielse med en frist på et par uker. Vi foretrekker en måneds tid, men klarer nok å få gjennomført det på kortere tid også, sier Kvidaland.

Et lyspunkt i koronatiden er at det er flere som døper barnet sitt nå etter at det ble lempet litt på reglene.

– Nå som man kan ha med faddere i seremonien er det flere som vil døpe barnet sitt. Og da har de ofte utsatt det flere ganger allerede, sier Berit Kvidaland.