Overtakelse av eiendommen skjer først når sykehusdriften flytter til nytt sykehusbygg. Det pågår allerede arbeid med ny områdeplan der dagens sykehus ligger, og som fremtidig eier trer SOE inn i dette arbeidet. Målet er å utvikle en ny og spennende bydel i sentrum av Drammen.

- Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med Helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier administrerende direktør Mathis Grimstad i SOE.

Kjøpekontrakten ble inngått 18 desember 2022. SOE garanterer for en kjøpesum på minimum 850 millioner kroner. Kjøpesummen kan bli enda høyere basert på eiendommens endelige utnyttelsesgrad. Sykehusområdet på Brakerøya forventes å få cirka 900 nye boliger. Eiendommen har svært gode solforhold, og det er gode rekreasjonsmuligheter med Drammensmarka og Drammenselva i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger tett på Bragernes Torg, med mange lokale arbeidsplasser, kultur, handel og annen utadrettet virksomhet. Jernbanestasjonen på Strømsø ligger også innenfor en fin gå- og sykkelavstand.

- Vi ønsker å skape en levende og bærekraftig del av sentrum. SOE er opptatt av å drive god by- og stedsutvikling, og vi har som mål å utvikle et prosjekt som har høy arkitektonisk kvalitet og blir populært boligområde, sier Grimstad.

SOE har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område. Meglere på oppdraget har vært Realnor Property Advisors AS og BNM Realist Næringsmegling AS, mens juridiske rådgivere har vært Haavind AS og DLA Piper AS for hhv selger og kjøper. Om Stor-Oslo Eiendom: Stor-Oslo Eiendom er en eiendomsutvikler med primærkompetanse på større byutviklingsprosjekter i Oslo-regionen. Selskapet forvalter og utvikler i dag ca. 25 prosjekter med en samlet realisasjonsverdi på ca NOK 28 milliarder. SOE har ca. 7.500 boliger og 200.000 kvm næring under utvikling. I tillegg forvalter selskapet ca. 90.000 kvm næringsarealer. SOEs forretningsstrategi bygger på FNs bærekraftsprinsipper, og miljømessig og sosial bærekraft ligger til grunn for all prosjektutvikling.