Storbrannene i leilighetsbyggene i Drammen og Hemsedal førte til store materielle skader og gjorde mange husløse. Branner som disse er også blant driverne for oppgangen i erstatningsutbetalinger, ifølge Finans Norge.

De 1,6 milliardene er omtrent likt fordelt mellom næringsaktører og privatpersoner. Finans Norge anslår at erstatningsutbetalingene ved årets ende vil havne på i underkant av 6 milliarder kroner.

Organisasjonen mener at det må føres grundigere uavhengig kontroll underveis i byggeprosjekter for å ta hensyn til brannsikkerheten.

– Det er viktig å lære av fortiden for å få enda bedre brannsikkerhet i fremtiden. Likevel er det ikke slik at alle branner kan unngås, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, som også ber folk skifte batteri i røykvarsleren. (NTB)