Stykket heter Bifrost og er skrevet av Stig Nordhagen. Målet med verket er skape en «pilar» av musikk for besetningen, uten sidestykke i norsk og internasjonalt repertoar! Det finnes ingen verk av dette omfang og varighet skrevet for messingensembler tidligere, i tillegg er dette gjennomført programmusikk med tydelig norsk forankring.

Bifrost eller Bivrost er broen mellom gudenes og menneskenes verden i norrøn mytologi. Den ene enden var forankret i himmelberget, et stort fjell i utkanten av Åsgard, der Heimdall sitter og skuer ut over verden, mens den andre enden vandrer fritt rundt i Midgard. Gudene kunne bruke Bifrost som en bro når de skulle fra Åsgard til Midgard, men broen var magisk, så intet menneske kunne finne den andre enden og komme seg til Gudenes rike. Det er en vanlig forestilling at Bifrost er identisk med regnbuen, men noen mener at det er trolig nordlyset som er den bevrende broen på grunn av broens beskrivelse med tre farger i Snorres Edda (Den yngre Edda).
Stig Nordhagen er en av Norges mest anerkjente komponister av musikk for blåsere, og er kjent for sitt særegne tonespråk, med hint av «den norske tonaliteten» og eminente instrumentbehandling. Hans skrivekunst vil skape et verk for framtiden - ikke bare for de fire musikerne i Elvebyen Messingkvartett - men som et viktig verk for morgendagens musikere.