Åpningen er 17 november kl 18.00 på Lychepaviljongen og direktør ved Drammens Museum, Åsmund Torkildsen vil åpne utstillingen, samt Hilde Eriksen, seniorrådgiver ved avdeling kunst og kultur i Viken Fylke. Juryleder, Kari Anne Helleberg Bahri vil si noen ord om juryens arbeid og det vil bli delt ut priser til kunstnerne bak «Årets mest markante verk» og «årets debutant». Medlemmer fra Den Nasjonale Jury har valgt ut vinnerne.  

Kunstnerisk innslag blir ved performancekunstner Johanna Zwaig.

I år kom det inn 141 søknader, flest siden 2016. Av disse er det valgt ut 32 kunstnere med 47 verk til årets utstilling. Dette vil si at det er omtrent samme antall kunstnere med i år som de siste årene, men det vises flere verk av de som er valgt ut. 

Juryen i år har bestått av Håvard S. Johansen, Kari Anne Helleberg Bahri og Yola Tsolis fra Buskerud Bildende Kunstnere samt Per Hess og Susanne Kathleen Mader som er dette årets eksterne jurymedlemmer. Alle er aktive kunstnere som jobber innen ulike sjangre og medium. 

Om man skal lete etter tendenser i kunsten blant årets deltagende kunstnere ligger det visuelle kanskje mer mot det abstraherte og geometriske enn tidligere! Det handler om rom - og  mennesket i rom.  Kanskje har kunstnerne oppholdt seg mer innenfor husets fire vegger? Handler det om innskrenking av bevegelse i koronaåret? Er det det nære som har fått fokus?  

Utstillingen viser foto, maleri, skulptur, tegning, tekstil og videokunst  

Raskt regnet er det åtte kunstnere med bosted i Drammen, tre fra Kongsberg, to fra Vestfossen, fem fra Hurumområdet, åtte i Asker/Bærum/Oslo samt seks fra andre steder. Alle med tilhørighet til tidligere Buskerud.