Å kjøre tog er utslippsfri, arealbesparende og energieffektiv transport. Å bygge jernbane har derimot kostnader for klima og miljø. Bane NOR har store ambisjoner for utslippskutt på våre anleggsplasser og ønsker å være en rollemodell for bærekraftig utvikling innen 2025.

Selv om det jobbes godt med mange konkrete tiltak i utbyggingsprosjektene.

– Miljøsertifisering av alle kommende prosjekter er et stort steg i riktig retning. Dette blir et verktøy som hjelper oss til å bli mer klimavennlige, sier Stine Undrum, konserndirektør for Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Vellykket test i Drammen

Miljøsertifiseringen heter CEEQUAL og er ikke ukjent for Bane NOR. I 2020 tok entreprenøren vår Veidekke initiativet til å bruke systemet på anleggsplasser i Drammen. Her pågår det et stort utbyggingsprosjekt, som skal være ferdig i 2025. Resultatet blir et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som legger til rette for flere tog, og raskere, mer pålitelig og utslippsfri transport - langt inn i fremtiden.

– Erfaringene etter to år med CEEQAUL som pilotprosjekt i Drammen er svært gode. Dette har hjulpet oss til å se flere muligheter for klimakutt og positive tiltak for miljøet. Derfor velger vi nå å innføre systemet i alle våre store utbygginger, gjennom alle prosjektenes faser, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR.

Arbeidet i Drammen har blant annet ført til innovasjon og utvikling av et dataverktøy for å overvåke fossildrevne maskiner og finne utslippsreduserende tiltak. 

Målet er å kutte ned på alt som har negativ påvirkning på miljøet – lokalt og globalt.

– Med CEEQUAL får vi et system som gir oss solid dokumentasjon på hvor gode vi er til å sette miljøkrav i kontraktene med våre entreprenører, og hvor flinke våre leverandører er til å følge dem opp i praksis, sier utbyggingsdirektør Undrum.