Nesten 90 prosent av alle blomsterplanter trenger dyr for å spre pollen. Siden honningbier finnes mange steder, spiller de en viktig rolle i økosystemet.

Honningbiene står for flest blomsterbesøk og noen steder er de helt dominerende. Skrumpende leveområder, samt sykdommer og insektsmidler truer imidlertid bestanden av insekter og bier og på sikt kan dette påvirke pollineringen og økosystemet vårt. Dette ville ASKO Drammen gjøre noe med.

Peder Ivesdal som jobber hos Asko Drammen er ansvarlig birøkter og har erfaring med bier fra før. Sammen med vaktmesteren har de fått kubene opp på taket og gjort det pent med blomster og profilering av kubene.

Hver kube produserer rundt 25 kilo honning. Honningen deler de blant annet ut til egne ansatte, og har det i tillegg stående i kantina.