Lånegjelden hos husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen (K2) var 6.732 milliarder kroner ved utgangen av april 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersveksten var 4,8 prosent i april, ned fra 5 prosent måneden før.

Gjelden for ikke-finansielle foretak utgjorde 2.055 milliarder kroner. Det er en vekst på 5 prosent på tolv måneder, noe som er uendret fra mars.

Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 639 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,3 prosent, ned fra 5 prosent måneden før. (NTB)