Men nye regler vil gjøre det vanskeligere for norske byer framover.

Foreløpige måledata for i fjor viser at det ikke var noen brudd på de daværende grenseverdiene i forurensningsforskriften. Men fra 1. januar ble det nye regler for hvor mye svevestøv som er tillatt i utendørsluften.

Det gjør det vanskeligere for kommunene.

– De nye grenseverdiene for uteluften som ble innført fra 2022, vil kunne kreve tiltak for å redusere nivåene av svevestøv i flere kommuner, men helsegevinstene vil være mye større enn kostnadene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødiretoratet.

Dersom de nye grenseverdiene hadde vært gjeldende i fjor, ville flere kommuner hatt brudd på minst én av de nye grenseverdiene for svevestøv. Foreløpige data viser at både Oslo, Drammen og Lørenskog allerede har brutt grenseverdien for antall døgn med høye nivåer av svevestøv.

I Norge er det utslipp fra veitrafikk og vedfyring som er de viktigste kildene til lokal luftforurensning.