Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger.

Prosjektet i Drammen inkluderer bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Skoger, gjennom en ny tunnel i Strømsåsen. Denne delen av prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker kan tas i bruk. Det betyr at det vil være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Utsetter Gulskogen stasjon

Det er besluttet å utsette bygging av ny Gulskogen stasjon, et arbeid som tidligere var en del av dette utbyggingsprosjektet. Ny stasjon på Gulskogen planlegges nå i forbindelse med kommende fremtidige utbyggingsprosjekter vest for Sundland. Med bakgrunn i dette er ikke Gulskogen stasjon lenger listet opp sammen med delprosjektene som vil bli ferdigstilt i 2025.

Det skal fortsatt gjøres omfattende sporarbeider mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, dette medfører også tekniske oppgraderinger ved Gulskogen stasjon. Vi vil bygge et funksjonelt dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen, som gir økt kapasitet sammenliknet med dagens situasjon. 

Togparkering Drammen

Bane NOR planlegger for flere og lengre tog på skinnene i årene som kommer. På Østlandet skal InterCity-satsingen gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid. For å kunne tilby flere tog, trengs det flere plasser til togparkering, eller hensetting som det kalles. Bane NOR har derfor startet planleggingen av nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet.

 

FAKTA: HER BYGGES DET

Det er arbeider en rekke steder i Drammen:

Drammen stasjon

Drammen-Gulskogen

Vest for Gulskogen

Nedre Strøm

Øvre Strøm

Austad

Danserud

Gulliksrud

Nybyen godsterminal

 

FAKTA: DOBBELSPORPROSJEKTET

Byggestart 2019

Planlagt åpning 2025

10 km nytt dobbeltspor

6 km ny bergtunnel

275 m løsmassetunnel

700 m kulvert (betongtunnel)

Ombygging av Drammen stasjon

Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018

Styringsramme 12,7 mrd kroner