GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Tilskuddsordningen er en del av områdesatsingen «Strømsø 2030» – et samarbeid mellom staten og kommunen for å styrke innbyggernes levekår og utjevne sosiale forskjeller. Kommunedel 7 består av Strømsø nedenfor Vestfoldbanen, inkludert Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.

Satsingen foregår frem mot 2030, og får bevilgninger over statsbudsjettet.

Forenende pilotprosjekt

Bo - og nærmiljøkvaliteter er et av innsatsområdene. Som en del av dette arbeidet vil kommunen teste ut en tilskuddsordning for nærmiljøtiltak for denne bydelen. Formålet er å skape lokalt engasjement og dugnadsinnsats, samt styrke innbyggernes tilhørighet til nærmiljøet og kommunedelen.

– Tilskuddsordningen er et av mange tiltak for å styrke de fysiske og sosiale nærmiljøkvalitetene på Strømsø. En områdesatsning går over mange år, og de fleste store prosjekter tar det tid å se resultater av. Med disse midlene kan vi skape synlige resultater raskt i samarbeid med innbyggerne, basert på lokale behov, sier ordfører Monica Myrvold Berg, som leder den politiske styringsgruppa for områdesatsingen.  

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige og andre aktører som ønsker å gjennomføre sosiale, fysiske og allmennkulturelle tiltak som bidrar til å skape inkluderende og trygge nærmiljøer i kommunedel 7. I første omgang er det satt av 30.000 kroner som maks søknadssum per søker, med et totalt budsjett for ordningen på 300.000 kroner.

Et lavterskeltilbud

Lag, foreninger og andre aktører oppfordres til å tenke sammen om hvordan de kan gjøre sitt nærmiljø bedre.

– Kanskje vil dere arrangere en nabolagsfest? Mange har vært ensomme og isolert under pandemien, og en nabolagsfest kan være en fin måte å bli kjent med naboene på nytt og utvide nettverket sitt. Kanskje sameiet vil friske opp uteområdet sitt? Eller kanskje foreningen deres drømmer om å arrangere en konsert? Spør Kine Korsmo retorisk. Hun er prosjektkoordinator for Strømsø 2030.

Det skal altså være enkelt å søke, og man kan gjøre det både digitalt og på papir. Ønsker man veiledning kan man få det på Innbyggertorget på Knutepunkt Strømsø. Utlysningsteksten finnes på flere språk, slik at det blir tilgjengelig for flest mulig.

Nærutvalget i kommunedel 7 involveres i utvelgelsesprosessen, og består av politikere og innbyggere som kjenner området godt.

– Vi er spent på hva slags søknader som kommer inn, og håper med denne ordningen at vi kan gjøre områdesatsingen bedre kjent og mobilisere innbyggere og lokale aktører. Dette er en start, og vil gi oss gode erfaringer for det videre arbeidet med å styrke fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter på Strømsø, avslutter fagleder for kultur ved Knutepunkt Strømsø, Stine Brastad Blekkan, som administrerer tilskuddsordningen.

PS: Har du en god idé, må du huske å søke innen 1. november.