BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Mange nordmenn har solide bankkonti etter at mulighetene til shopping og reiser ikke lenger er til stede.

– Drammens næringsliv er i en heldig situasjon fordi det er mangfoldig. Vi er ikke en by som er karakterisert av én type næring. Samlet sett tror jeg vi kommer oss godt gjennom og ut av krisen som pandemien har påført oss, men det vil bli endringer, tror Terje Gundersen, som i tillegg til daglig leder-stillingen i Svensson Nøkleby også er styreleder i Drammen Næringsforening.

Merverdiavgift

Nedstengningen over påske sammen med vaksinering er forhåpentligvis det som skal til for å få kontroll på koronaviruset igjen. Dette er kraftige virkemidler både for enkeltmennesket og for næringslivet – og samfunnet generelt. De store konsekvensene vil ramme når bedriftene skal raskt opp og gå igjen.

– Staten har fem milliarder kroner i utestående merverdiavgift. Utsettelsene som ble gitt var et ledd i tiltakene for å få næringslivet gjennom krisen, og de fleste næringsdrivende har forhåpentligvis kontroll, slik at de kan betale det de skylder. For dette var en utsettelse, ikke en ettergivelse, poengterer Gundersen.

– Men jeg frykter at noen går konkurs som følge av manglende midler til å betale når kravet kommer. Sånn sett kan man se på denne perioden som en slags opprensking i næringslivet. De som hadde det vanskelig økonomisk før pandemien, har ikke fått det lettere. Disse hadde muligens blitt borte uansett.

Få søkte råd

– Jeg tror mange næringsdrivende er på siste rest av kapitalreserven nå. Alle lånemuligheter er brukt opp, og hus er pantsatt i forsøk på å redde bedriften. Samtidig er ikke alle støttemuligheter regjeringen tilbyr utnyttet fullt ut. Det viser at mange har vært flinke til å snu hver stein og prøvd alt de kan for å opprettholde bedriften, sier Gundersen, og forteller at hans firma, sammen med Drammen Næringsforening, opprettet et rådgivende team for å hjelpe næringslivet etter den første nedstengningen i fjor.

– Dette var et gratis tilbud der bedrifter kunne ringe oss og snakke om hva de kunne gjøre, hvilke muligheter som fantes. Det var veldig få som ringte, og det tyder på at behovet ikke var der.

USA på offensiven

Norge er en liten nasjon med få mennesker, og vår økonomi er i høy grad avhengig av den internasjonale, og da særlig USA sin. Sentralbanken i USA har oppjustert prognosene fra 4,2 prosent ved juletider til 6 -6,5 prosent, og det er gode nyheter for oss.

– Myndighetene har nå tilført den føderale banken tre ganger så mye midler som normalt. Det tyder på at amerikanerne er optimistiske og ønsker å styrke og normalisere økonomien raskt. Kina kniver om plassen som den ledende økonomien i verden, og dette kappløpet tjener vi på, sier Gundersen. Likevel tror ikke Gundersen at ting blir som før igjen:

– Mye er endret, og mye vil aldri gå tilbake til normalen. Nordmenn har fått nye mønstre - i bevegelse, handling og jobb. Det blir mer hjemmekontor for mange, og med det mindre reising. Behovet for næringsarealer blir mindre, og nye digitale møteplattformer etablerer seg og gjør oss mer effektive.

Vekst i kommunen

Drammen og omegn må, i likhet med resten av landet, gjenoppbygge næringslivet. I det ligger også en mulighet til å se på utviklingen som er ønsket fremover.

– Det er ønskelig med flere innbyggere, og flere bedrifter hit. Det blir litt som høna og egget – hva skal komme først? Vi er avhengige av flere boliger. Sånn som det er nå, er prisene for høye og boligene for få. Norges Bank har signalisert at de fremskynder renteoppgangen til andre halvår i år, og det er gode nyheter for boligmarkedet. Prisene vil dermed justere seg til et mer overkommelig nivå slik at flere kan etablere seg i kommunen. Prisene på næringslokaler i Drammen er lavere enn mange steder i  Oslo, og vi håper flere bedrifter ser at det er smart å etablere seg her. Vi har infrastrukturen, og vi vil legge til rette for nye innbyggere.

Allsidig næring

Drammen er tradisjonelt en industriby, men nå er det lite industri igjen.

– Vi kan gjøre en jobb med å styrke den industrien som fortsatt er her, sier Terje Gundersen.

– I tillegg har vi et universitet her som har lite fokus. Flere fag på universitetet i Drammen hadde vært ønskelig, og med det kommer flere studenter som trenger et sted å bo. USN har mye fokus på helse og helseteknologi, noe som er bra med tanke på det nye sykehuset som skal bygges.

Drammen Næringsforening ønsker å styrke tilbudet til gründeres.

– Vi skal etablere et gründerhus der vi kan gi gode vilkår for nye bedrifter, sier Gundersen.

Lyst på en øl

Utenfor kontoret til Svensson Nøkleby ligger en fullstendig øde og tom gågate. Knapt et menneske er å se, og det er heller ingen grunn til å oppholde seg i gata så lenge butikkene er stengt.

– Jeg tror folk flest er sulteforet på muligheten til å gå ut og ta seg en øl, shoppe og oppleve nå. Folk kommer til å beleire både butikker og restauranter når samfunnet åpner opp igjen, tror Terje Gundersen.

– Omsetningspilen til service og handel kommer til å peke brått oppover, særlig siden mange ikke har fått brukt den delen av budsjettet sitt.