MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto

Mange barn som skal opereres opplever angst og usikkerhet like før operasjonen – og anestesi skal gis. Det siste året har anestesiavdelingen ved Drammen sykehus brukt den kjønnsnøytrale bamsen «Drømmeliten» som distraksjon og støtte for barnet.

Det startet som et prøveprosjekt og 250 bestilte bamser. Da det var tomt for bamser søkte anestesisykepleier Mari-Anne Halvorsen og Inger-Mari Vinje eksterne bidragsytere. Daglig leder ved Drammen sanitetsforening tok kontakt. Og trommet sammen en spleis.

– Givergleden har vært enorm blant privatpersoner og organisasjoner, sier Bente Bostrøm.

Drammen sanitetsforening og Østre Bærum sanitetsforening støttet opp om Spleisaksjonen. Publisitet av Spleisen medførte også at anestesiavdelingen fikk enkeltstående bidrag fra Modum Kvinnebondelag og Foreningen for fordøyelsessykdommer.

Trygghetsbamsen

En spørreundersøkelse blant kolleger, gjennomført av anestesisykepleiere Mari-Anne og Inger-Mari ved anestesiavdelingen, viser at «Drømmeliten» bidrar til å skape trygge rammer for barna.

– Vi har flere eksempler på at bamsen er et velfungerende verktøy i jobben vår. Som da en gutt i barnehagealder slapp dinosaursene han hadde i hendene til fordel for den myke bamsen i en av våre operasjonsstuer, forteller Inger-Mari.

– Vi ønsker at alle våre barn skal oppleve trygghet og mestringsfølelse, som de kan ta med videre. Derfor får ikke barna bamsen før de er inne på operasjonsstua og skal klargjøres for operasjon, sier Mari-Anne.

– Trygghetsbamsen skal ikke gis som premie, men brukes aktivt av oss som jobber på operasjonsstuene. Bamsen får barnet med seg hjem – og vi håper den kan være til glede for barnet videre.

Etter et par måneder uten trygghetsbamser er nå lageret fylt opp med 540 bamser.

– Nå har vi bamser til barn som skal i narkose i cirka et halvt år frem i tid, sier Inger-Mari.

Videreutvikler «Drømmeliten»

Ved Rikshospitalet har trygghetsbamsen «Rasmus» gjort stor suksess. Det samme har isbjørnen Tea og Theo ved sykehusene i Danmark. Og i Drammen ønsker anestesiavdelingen å videreføre sykehusets vellykkede trygghetsbamse prosjektet «Drømmeliten» inn på den digitale plattformen.

– På den måten så vil bamsen være både kjent og trygg når de kommer på sykehuset, forteller Mari-Anne, som sammen med sin kollega håper at bamsen har kommet for å bli.

– Erfaringsmessig vet vi at bamse som nøkkelringer er et godt alternativ hos de eldre barna. Og vi håper at vi kan bestille dette etter hvert.

På tampen av året ønsker ressurspersoner og anestesisykepleiere Inger-Mari og Mari-Anne på vegne av anestesiavdelingen og takke for alle bidrag som kom inn på Spleisen i sommer.