POLINOR MEDIA tekst

Tidligere i år kjøpte de Anka Regnskap, og i midten av oktober flyttet de ansatte inn hos sin nye arbeidsgiver Value i Engene 18, sentralt i Drammen. Med på laget har de også avdelingskontoret i Svelvik.

- Vi har nå 19 ansatte, 16 i Drammen og tre i Svelvik som føler opp 560 kunder, derav løpende regnskap og rådgiving for 360 virksomheter. De øvrige 200 er såkalte årskunder med enkelt regnskap, i det vesentlige holdingsselskap, sier Diana Sjursen.

Lokal forankring

Hun legger vekt på at Value Drammen har en sterk lokal forankring både blant de ansatte og blant kundene, og dermed også betydelig innsikt i utfordringene og behovene for næringslivet i regionen.

- Vi ønsker å være bedriftens beste venn. Da er lokal forankring, gode relasjoner og tillit helt avgjørende. Men det krever også høy kompetanse og kvalitet i alle ledd. Vi må ha oversikt over alle regler og forordninger som til enhver tid gjelder. Det kan være vanskelig for den enkelte bedrift å holde seg orientert. Et eksempel på dette er de statlige ordningene under koronapandemien, sier Sjursen.

- Som et avdelingskontor i et konsern, kan vi samarbeide og finne løsninger innenfor vår egen organisasjon. Det vi ikke kan her, kan kollegaer andre steder hjelpe oss med, sier hun.

Value Group har rundt 85 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Kragerø og Kristiansand. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Innovasjon og digitalisering

Diana Sjursen mener at Value er veldige god på utvikling og digitale løsninger som gjør hverdagen enklere for kundene.

- Bort fra papir og over til digitale dokumenter, er ett eksempel. Rask og sømløs behandling i regnskapssystemene et annet. Dette sparer både oss og kundene for mye manuelt arbeid.

- Dette kan virke noe overveldende for nye og små kunder, men poenget er at de digitale løsningene skal være enkle å forstå og bruke. En håndverker kan for eksempel registrere timeforbruket på mobilen og ved et tastetrykk gjøre oppdragene klar for fakturering.

- Ved å gjøre økonomihåndtering enklest mulig, frigjør man tid til andre aktiviteter som for eksempel utvikling av bedriften. Og mer enn å være en bilagsbehandler, ønsker vi i Value å være en sparringspartner for kundene våre.

 

 

- Vi er mer enn et regnskapshus

- Regnskap og kontroll er viktig i alle virksomheter. Men papir og manuell registrering er utdatert. Bruk heller tiden til utvikling av bedriften, sier partner Bård Hemnes i Value Oslo.

Nøkkelen er digitalisering og god flyt av dokumenter i regnskapssystemene. Hemnes hevder ubeskjedent at Value er kommet lenger enn de fleste i å utvikle gode digitale løsninger for bedriftenes økonomihåndtering.

- Før brukte man 80 prosent av tida til registrering og 20 prosent til utvikling. Det bør være omvendt. Det er dette vi jobber med, sier han.

- For tiden arbeider vi med kunstig intelligens for å redusere tiden som brukes på bilagsbehandling ytterligere. Altså digitale løsninger der programmene lærer seg å forstå og behandle bilagene automatisk.

- Regnskap er ikke bare tall som bedriften er pålagt å registrere. Regnskapet kan gi deg verdifull innsikt og et solid beslutningsgrunnlag hvis du følger de riktige og oppdaterte nøkkeltallene. Som kunde hos oss får du tilgang til et tverrfaglig team, noe som både sikrer rask respons, stabilitet og bred kompetanse.

Stor bredde

Value har et bredt kundegrunnlag, fra store, etablerte virksomheter til små firmaer og oppstartbedrifter. Det er Hemnes godt fornøyd med.

Nå ønsker de å spisse kompetansen på noen områder. Han nevner netthandel, konsulentselskap, teknologibedrifter og eiendom som eksempel på bransjer de vi satse ekstra på.

- Samtidig føler jeg meg trygg på at vi kan tilby gode løsninger uavhengig av virksomhetens størrelse og bransje. Se på oss som «fastlegen» din. Sammen kan vi finne svar på de fleste utfordringer. Og trenger du henvisning til spesialist, ordner vi det også. Det er bare å ta kontakt, sier Bård Hemnes.