MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto

– På det gamle kartet over Drammen la jeg merke til at mange av stedene som er omtalt i dagboknotatene til Alhert Horn lå tett på de plassene ting skjedde under krigen. Så kom jeg på at dette har jo samme form som byvandringen jeg selv har deltatt på både i Edinburgh og i Roma. Så dette måtte jeg få til i Drammen også, forteller Odd Myklebust.

Sky is the limit

Boka hans «De ukjente krigsheltene» bygger på dagboknotatene til motstandsmannen Alhert Horn, opprinnelig fra Hokksund, men bosatt i Nybyen i voksen alder. I tillegg til å være familiefar med to barn i Øvre Storgate var Horn radioselger og Milorg-leder, samt leder av Hjemmestyrkene i Nedre Buskerud fra 1942 til krigens slutt.

– Alhert Horn var den eneste distriktslederen i Norge som valgte å bo og virke i byen. Derfor ble alt veldig fortettet, forteller Odd Myklebust.

Som en del av boklanseringen i oktober inviterte Myklebust et knippe utvalgte på en vandring i Alhert Horns fotspor.

– Det ble en umiddelbar suksess. I søken etter hvilken form og hvem som skulle involveres i prosjektet, tok jeg kontakt med daglig leder Tom Søgård i Byen Vår Drammen. Den første byvandringen i det nye samarbeidet slo virkelig an. Og akkurat nå oppleves det hele som «sky is the limit» med tre nye planlagte vandringer og skoler som ringer, sier han.

Faktorer

Historiene fra okkupasjonstiden har vekket interessen hos drammenserne. Ved forrige vandring 28. oktober deltok 130. Den neste, torsdag 18. november er det forventet om lag like mange deltagere. Det er tre hovedårsaker til den store interessen, konkluderer Odd Myklebust.

– Gatebildet og mange av bygningene er de samme som under krigen. Så da er det lett å gjenskape stemningen om hva og hvor ting skjedde. Drammenserne har vært opptatt av å skape en fasade, men nå er tiden inne for å vise baksiden også. For det er mange sterke historier å fortelle, sier han.

– Det handler om en destruktiv ideologi som har en viss aktualitet også i dag, fordi man kan kjenne igjen noen av strømningene.

At ting ikke ble fortalt videre til neste generasjon har ulike årsaker, forklarer drammensforfatteren.

– De ville skåne barna sine under krigen om dramatiske ting som skjedde. Og etter krigen var det mange som ikke ønsket å snakke om det, fordi de ønsket å glemme. I dag er barn, barnebarn og oldebarn nysgjerrig på de sterke historiene og hva som egentlig skjedde under okkupasjonen.

Dramatiske historier

I dagens rådhus lå byens politistasjon. Rett over gaten i Bragernes torg 8 holdt en jødisk familie seg skjult i byggets tredje etasje under krigen. Midt i sentrum bodde og jobbet det tyske soldater og befal. Og i gatene skjedde det dramatiske ting.

– Mange drammensere valgte å holde seg innendørs som følge av flere terroranslag, forteller Myklebust.

– Tyskere, gestapo og wehrmacht hadde sine steder hvor de spiste og drakk. Enkelte av disse bygningene står der ennå, og er en del av vandringen.

I tredje etasje i Børsen jobbet Trond Johansen, betegnet som Norges viktigste spion både under og etter krigen.

– Johansen visste til enhver tid hvor mange tyskere som bodde i byen og hvor de bodde. Som for eksempel i juli 1944 hvor det var registrert hele 1.070 tyskere i Drammen.

Starten

Det var under arbeidet av boka «Eiker i krig» at Odd Myklebust begynte å nøste i historien om Alhert Horn. I flere år lette han etter dagboka med detaljerte beskrivelser. En bok han til slutt endte opp med å finne godt bevart på loftet hos Horns datter i Danmark. 38 år etter Alhert Horns bortgang i 1983 kom boka om hans dramatiske liv og historie ut i bokform, skrevet av tidligere redaktør i Drammens Tidende, Odd Myklebust.

– Alhert Horn levde under et enormt press som Milorg-leder i 1.000 dager. Og for meg er han en større helt enn Gunnar Sønsteby og Max Manus, sier Odd Myklebust.

Historien om Alhert Horn, motstandsmenn og kvinner er ikke ferdigfortalt.

– Det kommer en bok til, avslutter Odd Myklebust.

De neste byvandringene er lørdag 4. desember og den siste i denne omgang er torsdag 16. desember.