Vinnerne ble Sofie, Elisabeth, Nikolay, Juni og Vina som sammen skal starte Gamezone. En sosial møteplass med brettspill og annen morro. Siden de bare søkte om 5.000 kroner, tilfalt samme beløp Tania og Arzu, som står bak Mystery klubb. Her får elevene mulighet til å delta på mystiske konkurranser og aktiviteter

Forandringshuset har et tett samarbeid med Drammen vgs. og satser på å styrke skolens klubber. Klubber er elevinitiert aktivitet med mål om å skape godt og inkluderende skolemiljø. Dette er eksempelvis en brettspillklubb, volleyballklubb eller annet som ungdommene kan samles rundt utenfor skoletiden. Klubbkonseptet er nytt og organisert via to klubbansvarlige fra elevrådsstyret – med noe bistand fra Forandringshuset som har oppfølgingsansvaret.  

Konkurransen gikk ut på at elevene ved skolen kunne søke om inntil 10.000 kroner til å starte sin egen klubb.