BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Ida Sofie Ask Bjaarstad er opprinnelig fra Egge i Lier, og har bodd på Brakerøya i fem år nå. Hun har vokst opp med familiefirmaet Brødrene Ask, som faren og hans to brødre drev i anleggsbransjen. I dag driver faren og broren firmaet Atrack Entreprenør AS.

– De jobber mye for Asker kommune som har strenge miljøkrav i sine prosjekter, sier Ida Sofie.

– Asker kommune har høynet de nasjonale kravene som ble innført i 2017, og leverandører av tjenester må forholde seg til det. Jeg har alltid vært engasjert i det grønne, og har hjulpet firmaet med å etterkomme kravene.

Senere har hun tatt utdannelse, og er nå sertifisert miljøfyrtårnskonsulent.

Praktisk og enkelt

Det finnes tre ulike miljøsertifiseringer i Norge. Den ene er EMAS, som er EUs godkjenningsordning, ISO 14001 og Miljøfyrtårn, som er det mest brukte i Norge.

–Miljøfyrtårn er mer praktisk tilrettelagt og enklere for bedriften å forholde seg til, mener Ida Sofie.

– ISO 14001 er en del av en større ordning, og kan være komplisert for små og mellomstore bedrifter. Miljøfyrtårn kan brukes på alle firmaer, fra enkeltpersonsforetak til store bedrifter som Mester Grønn og Vinmonopolet.

Rundt 8.000 bedrifter i Norge er miljøfyrtårnsertifisert.

– Firmaet mitt skal tilby sertifisering, men vel så viktig er det med oppfølging. Det er ikke bare til å bli sertifisert en gang for alle, for nye regler og lover kommer til, og det kan være greit å ha en konsulent i bakhånd som oppdaterer, sier Ida Sofie Ask Bjaarstad.

– Miljøfyrtårnsertifisering varer i tre år, og hvert år må man sende inn en klima- og miljørapport.

Taksonomi

Fremtiden er grønn, og det bekreftes med EU-taksonomien som blir delvis gjeldende fra nyttår i Europa. Hensikten med dette er å miljøklassifisere bedrifter slik at investorer styrer midlene sine mot grønne mål.

– Det grønne skiftet er ikke et blaff. Det har kommet for å bli, og miljøsertifisering er en sikker investering for bedriftens fremtid. Når taksonomien blir en realitet i løpet av neste år i Norge, er det ikke sikkert at man blir vurdert i anbud eller får lån i banken dersom man ikke kan vise til at kravene er oppfylt.

Selv om Ida Sofie Ask Bjaarstad har sin oppvekst og bakgrunn i bygg- og anleggsbransjen, er det ikke bare den bransjen hun mener har behov for å tenke grønt.

– Jord- og skogbruk og transport er andre bransjer som kan gjøre grep for å oppfylle miljøkrav, sier hun.

Ida Sofie er i utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring. Hun har jobbet som lederassistent blant annet i PWC.

Ulike bransjefag

I godt voksen alder tok hun utdannelse som kabinpersonell, for hun har drømt om å bli flyvertinne siden hun var liten.

– Jeg fikk jobbet litt som det før koronaen kom. Da ble det tid for å tenke nytt, og jeg kombinerte bakgrunnen min fra bygg og anlegg og min grønne interesse. I fjor brukte jeg mye tid på både utdannelse og forberedelser til å starte eget firma, sier Ida Sofie.

Foruten å bli sertifisert som miljøfyrtårnkonsulent tok hun ulike fag: Lønnsomhet og bærekraft og byggekontrakter og prosjektledelse i praksis ved universitetet i Agder. I tillegg har hun faget fremmedarter og massehåndtering ved Norges grønne fagskole.

– Dette er nyttige fag å ha med seg inn i det nye firmaet mitt, tror hun.

Miljø og arbeidsmiljø

Det er utdannet 200 miljøfyrtårnkonsulenter i Norge, så konkurranse er det absolutt for Ida Sofie og Greencore.

– Jeg ønsker å tilby mer enn å miljøsertifisere. Det handler jo om så mye mer. Ulike områder griper inn i hverandre, og da kan det være greit å ha litt flere fag jeg kan bruke. Arbeidsmiljøet, for eksempel. Om arbeidsmiljøet er bra, er miljøarbeidet enklere også. Spesielt i bygg og anlegg er det mange polske arbeidere, og de må inkluderes og de må forstå miljøreglene.

Nylig avsluttet hun årets miljørapport for brorens firma, Atrack. Nå starter jobben med å bygge opp Greencore AS.

– Jeg liker veldig godt denne delen av jobben der jeg skal snakke med folk og få daglige ledere til å velge min løsning, sier Ida Sofie Ask Bjaarstad.