– Skiptvet Digital har gjort en solid jobb med å bygge ut fiberbredbånd i Skiptvet og flere omkringliggende kommuner. Vi er imponert over hva de har fått til, hvor de har vært spesielt gode på å tilby fiberbredbånd gjennom sin grendelagsmodell. Vi ser frem til å kunne videreføre det gode arbeidet Skiptvet Digital har gjort, sier administrerende direktør Anne Berit Rørlien i Viken Fiber.

Viken Fiber AS har kjøpt 100 prosent av aksjene i Skiptvet Digital AS. Transaksjonen innebærer at Skiptvet Digital AS blir en del av det landsomfattende Altibox-partnerskapet som tilbyr Altibox-tjenester til private husholdninger og bedrifter i hele Norge. Alle ansatte i Skiptvet Digital vil fortsette i stillingene sine, og med sin lokale kjennskap blir de viktige nøkkelpersoner i videre vekst og utvikling av infrastrukturen.

– Vi er svært glade for at selskapet overtas av en solid aktør som vil videreføre vår satsning i Skiptvet Digital sitt markedsområde, sier Anne-Grethe Larsen, ordfører i Skiptvet kommune. For kommunen har det vært viktig å bidra til at alle innbyggerne våre får tilgang til fremtidsrettet digital infrastruktur. Kommunen startet utbygging av fiber i egen regi etter manglende initiativ fra kommersielle aktører med mål om å sørge for fiber til alle husstander, hytteeiere og næringsdrivende. Utbyggingen ble fra 2018 organisert i det heleide datterselskapet Skiptvet Digital AS som i hovedsak har oppnådd målsetningene for egen kommune, samt utbygd viktig fibernett i regionen.

– Kundene av Skiptvet Digital vil i den nærmeste tiden ikke oppleve noen endringer i dagens tjenester. På sikt skal de få tilbud om de anerkjente tv- og bredbåndstjenestene fra Altibox, og det skal vi selvfølgelig informere godt om direkte til kundene når den tid kommer, avslutter Anne Berit Rørlien.

Om Viken Fiber:

Viken Fiber er Norges største rendyrkede fiberselskap, og hadde 225 000 kunder ved utgangen av 2021. Selskapet bygger og drifter egen fiberinfrastruktur i over 50 kommuner på Østlandet, og leverer bredbånd- og underholdningstjenester fra Altibox. I 2021 omsatte Viken Fiber for 2,0 milliarder kroner. Viken Fiber har ambisiøse vekstplaner og langsiktige eiere med sterk tro på fiberinvesteringer. Våre eiere er Lyse Fiberinvest 65% (heleid av Lyse AS), Glitre Energi AS 26,5%, Lier Everk Holding AS 4,5% og Hadeland Energi AS 3,9%.

Om Skiptvet Digital:

Skiptvet Digital har siden 2018 bygget et betydelig fibernett i kommunene Skiptvet, Spydeberg, Eidsberg, Rakkestad, Hærland, Marker og Enebakk. Selskapet har cirka 1500 bredbåndskunder og var eid 100% av Skiptvet kommune før salget til Viken Fiber AS.