Gharakhani mottok forespørselen fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sist uke.

– Vi skal også vurdere integrering generelt, og det passer meg bra siden jeg har jobbet med dette i over 20 år i innvandrerrådet, sier Gharakhani.

Ekspertgruppen vil bli ledet av Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og arbeidet starter umiddelbart, da rapporten til kunnskapsdepartementet skal leveres allerede 23. juni.

Gharakhani gleder seg til å starte arbeidet.

– Vi føler at dette er en viktig annerkjennelse av Buskerud Innvandrerråd og det arbeidet vi har gjort i alle disse årene, sier han.

Fra mandatet til ekspertgruppen er noen av oppgavene å vurdere betydningen av igangsatte tiltak og foreslo nye, kortsiktige tiltak for å motvirke overrepresentasjonen blant personer med innvandrerbakgrunn hva gjelder smitte og innleggelser. I tillegg skal de vurdere integreringsutfordringer som har oppstått som følge av pandemien og kartlegge årsaken til at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant smittede og innlagte. Gruppen skal også kartlegge årsaker til vaksineskepsis og foreslå tiltak for å få flere til å vaksinere seg.

Bijan Gharakhani har vært leder i Buskerud Innvandrerråd i 22 år, og er innstilt på å fortsette i dette vervet også etter rådets årsmøte 18. juni. Han har de siste årene også jobbet med integrering hos NAV i Øvre Eiker kommune.