styreleder

BENTE WEMUNDSTAD tekst

Magnar Bergo er styreleder i det relativt nye Drammen Kulturråd, og Drammensavisa var til stede da hele styret var samlet for første gang.

–Vi har hatt mange styremøter, men ikke fysiske. Det var veldig bra å møte alle sammen ordentlig, sier Magnar Bergo.

Egnete personer

Det var i begynnelsen av 2020 at kommunen tok initiativet til å opprette et kulturråd. Fra før har kommunen hatt stor nytte av Drammen Idrettsråd, og ønsket å bygge opp et tilsvarende råd for kulturen. Et interimstyre fikk i oppdrag å finne egnete personer til oppgaven og resultatet ble disse fem: Tidligere generalsekretær i Norsk Musikkråd og styreleder på Nasjonal Jazzscene Magnar Bergo som styreleder, og medlemmene billedkunstner Hans Martin Øien, musiker Magnus Aannestad Oseth, musiker Ingvill Hafskjold og kulturarbeider Katrine Smemo Granlund.

–Det var en tverrpolitisk enighet om rammene som sikret oss fem års forutsigbarhet, og det var en viktig ting som gjorde at vi ville være med på dette, sier Bergo.

-Det er selvsagt ikke flust med penger de har satt av til dette her, og vi kan på ingen måte fakturere timelønn. Målet på sikt er at vi kan få ansatt en person, om enn i halv stilling.

Lite koordinert

Kultur er et vidt begrep, og dette er Drammen Kulturråd innforstått med.

–Det er lite som er koordinert nå, og det er åpenbart et behov for et samlende råd, sier Bergo.

Den første saken de jobber med, kom deisende ned i fanget på dem da Wenche Brun besluttet å pensjonere seg fra danseskolen Attic.

–Vi mener at Attic bør bli en del av kulturskolen i Drammen, og det har vi tatt til orde for overfor politikerne, sier Hans Martin Øien. Han er en del av atelierfellesskapet på gamle Strømsø Videregående skole etter at de fikk i stand en avtale med fylkeskommunen om leie av lokalene. Og nettopp denne avtalen kan bli gjenstand for en ny sak kulturrådet skal fremme.

Behov for arena

–Vi må sørge for at kunstnerne og utøvere ellers har en arena. Avtalen med fylkeskommunen om bruk av Strømsø vg var opprinnelig to-årig. Nå forhandles den hvert halvår fordi fylkeskommunen ikke helt vet hva de skal bruke bygningsmassen til og når, sier Bergo.

–Dette er et godt fellesskap der alle rom er i bruk, og det er venteliste på å få plass her. Behovet er helt klart til stede, legger Øien til.

Det er flere aktører som trenger å få kartlagt sine behov i forhold til arenaer.

–Drammen har et aktivt musikkliv med en stor korpsbevegelse i Drammen. Vi skal kartlegge og se om deres behov for egnete øvingsarenaer er oppfylt. I arbeidet vårt skal vi ha både lange aspekter og ta opp saker som er aktuelle akkurat nå, sier Bergo.

–Kulturen trenger egnete verksteder, øvingsrom og arenaer.

Ekstern finansiering

Når det gjelder arenaer, er selve Drammen Kulturråd på jakt etter egnete lokaler.

–Frem til nå har vi vært henvist til digitale plattformer på grunn av korona, men når samfunnet åpner igjen, vil det melde seg et behov for oss i styret å ha et fast sted. Jeg tror det også vil være et behov for medlemmer å kunne oppsøke oss, sier Magnar Bergo.

Kulturrådet har fått en relativt trang økonomisk ramme fra kommunen. Styret ser behovet for å innhente eksterne kilder til finansiering om det skal ansettes noen, og om rådet skal få frihet til å gjøre alt det de mener er nødvendig å gjennomføre. Dette arbeidet skal rådet i gang med nå parallelt med at de skal skaffe seg kontakt med hele kulturlivet i området – fra amatører til profesjonelle.

–Vi skal prøve å få en oversikt, samt definere de ulike aktørenes situasjon og behov. Dette skal vi så formidle til kommunen, sier Magnar Bergo.

–Vanligvis er det den som roper høyest som får mest oppmerksomhet, men vår oppgave er å oppsøke og kartlegge så mange aktører som mulig.

Fasaden er på plass

Drammen som by har fått mye hederlig omtale de siste årene, og ikke uten grunn. Byen har vokst seg vakker og funksjonell, og drammenserne er stolte. Flere og flere oppdager byen, både mennesker og næringsliv.

–Jo, fasaden er i orden. Nå må vi sørge for at innholdet også løftes frem og blir synlig, sier Hans Martin Øien.

–For å få fortgang på dette arbeidet, trenger vi mange medlemmer og innspill, sier Bergo.