Hvilket transportmiddel ville du valgt, hvis du skulle reist mest mulig klimavennlig? Svarer du tog tilhører du et stort flertall på 70 prosent av befolkningen. Like mange mener det må bygges mer jernbane i Norge for å redusere utslippene. Det viser en spørreundersøkelse Kantar har gjort på oppdrag fra Bane NOR.

– Det er bra at folk ønsker mer jernbane og vet at det er best for miljøet. Vi skal gjøre vårt for at togtilbudet stadig skal bli bedre. Det vil knytte byer og bygder tettere sammen, så flere kan reise klimavennlig mellom bolig, skole, arbeid og fritidsaktiviteter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført før FNs klimapanel la frem sin siste delrapport mandag 9. august. I FN-rapporten understreker 700 eksperter fra 90 land behovet for raskt å gjennomføre kraftige utslippskutt.

Nesten fire av ti sier de politiske partienes satsing på jernbanen vil være viktig når de går til stemmeurnene i høst. Størst interesse for jernbanepolitikk finner vi i Oslo og omegn, i Trøndelag og i Nord-Norge. Der sier hele 45 prosent at togsatsingen er viktig for hva de skal stemme ved Stortingsvalget. Det samme sier mer enn 40 prosent av de yngste og eldste velgerne (de under 30 år og de over 60 år).