Medaljene ble gitt til hhv Sissel Laila Nilsen for 30 års ansettelse og Tommy Elvehjem Lien for 25 års ansettelse.

Vinn Industri er en av landets 220 arbeidsmarkedsbedrifter for mennesker med tilrettelagte behov og det er en stor begivenhet at to ansatte har vært hos Vinn i 25 og 30 år!

Norges Vel tildeler medaljen for lang og tro tjeneste med minst 25 år hos samme arbeidsgiver. Medaljen representerer mottagers innsats og betydning og er et symbol på lang tradisjon med solide verdier.