GEIR A. ARNEBERG tekst

Drammen er en by med mange innvandrere. Etter en krevende rekrutteringsprosess for noen år siden, bestemte Vy seg for å bli en attraktiv arbeidsplass for innvandrere. Folk som ønsket seg en stabil, fast og trygg jobb.

Vy og Nav hånd i hånd

Hånd i hånd med NAV har Vy lyktes å skape en rekrutteringsplattform for bussjåfører i Drammen og omegn.

– Dette er et godt eksempel på hvordan næringslivet og Nav kan samarbeide om rekruttering. Vy trenger bussjåfører og arbeidsledige trenger jobb, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da han besøkte Vy i Drammen under valgkampuka.

– For Vy handler ikke samarbeidet med Nav om lønnstilskudd eller andre økonomiske bidrag. For oss er det å lykkes med å rekruttere nye sjåfører en forutsetning for å nå våre mål. Derfor spiller det ingen rolle hvor sjåførene kommer fra. Vi vil ha de beste uansett bakgrunn, kjønn eller annet. Avdelingen har en meget høy svarprosent på medarbeiderundersøkelsen, resultatet av undersøkelsen viser også at Drammen ligger over gjennomsnittet i Vy på trivsel og arbeidsglede, sier Vys områdesjef i Drammen, Terje Njaastad.

Fra KappAhl til buss

Alime Demis (45) fra Fjell er en av flere kvinner som er blitt bussjåfør det siste året. Alime har bodd hele livet i Drammen, etter at hennes far kom som innvandrer til Norge på 70-tallet.

– Jeg hadde jobb på KappAhl, men netthandelen og koronaen sørget for en brå stopp. Og da Nav tilrettela for bussjåfør-lappen – med spesialinvitt til kvinner med innvandrerbakgrunn – hoppet jeg på med en gang. Det ga meg jobb med det samme, og nå jobber jeg fullt for Vy, forteller Alime Demis.

– Selv om hun ikke nødvendigvis hyller verken lønna eller arbeidstidene, er hun svært glad for å være i fulltidsjobb igjen.

– Jeg stortrives både blant kollegene, med arbeidsgiveren og jobben. Men jeg gruer meg litt til vinteren og glatta. Å kjøre buss – og de store leddbussene i særdeleshet – er et stort ansvar, sier hun.

200 av 300 er innvandrere

Hos Vy Drammen har omtrent 200 av 300 sjåfører en annen bakgrunn enn norsk i dag. Et samarbeid NAV verdsetter svært høyt.

– Vy Drammen tar samfunnsansvar når de ansetter på denne måten. Slike arbeidsgivere vil jeg gjerne se flere av, sier rådgiver Finn Øyvind Gabrielsen i NAV.

Blant de 200 finner vi Fitwi og Alime, som begge stilte opp da arbeids- og sosialministeren besøkte Drammen.

– De er gode eksempler på kandidater som har kommet inn i Vy med bistand fra Nav, uten tilskudd, men gjennom opplæring, rekruttering og utvelgelse. Så for oss som arbeidsgiver er samarbeidet med Nav utelukkende positivt, ikke bare for trivsel – men også for bunnlinjen, sier Terje Njaastad.

Både Fitwi og Alime fungerer i dag som bussjåfører i faste, hele stillinger. Begge har fått jobb i Vy via Nav, men Fitwi har selv spart for å ta busslappen.

– Det er imponerende å høre historiene til Fitwi og Alime, som med hjelp fra Nav har tatt steget over i nye, samfunnsnyttige yrker, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.