JAN H. HANSEN tekst

– Vi arbeider hele tiden med å styrke Drammen havns rolle og posisjon som et miljøvennlig gods-knutepunkt, og de siste årene har vi sett en betydelig økning  i containertrafikken på bane over havna. Med en nylig vedtatt reguleringsplan for Holmen, som innbefatter en dobling i arealet for jernbaneformål, ligger det meget godt til rette for flere industrikunder i vår region til å benytte miljøvennlig jernbanetransport, forteller assisterende havnedirektør ved Drammen havn, Ivar Vannebo som nå forventer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR vedrørende videre utbygging av sporkapasitet på Holmen.

Tog hver eneste dag

– Det er ikke så veldig lenge siden vi bare hadde to ukentlige tog-avganger fra Holmen med containere, mens vi nå har daglige container-tog, påpeker Vannebo som opplyser at det er Cargonet som kjører både container-togene og bil-togene på Drammen havn.

Og Drammen havn-kunden som bruker togtransport aller mest i sin distribusjon er industrigiganten Yara. Konsernet har over 15.000 ansatte verden over og selger sine produkter til mer enn 160 land. Yara Norge driver hovedsakelig med gjødsel og en industriell produkt-portefølje.

En stor andel av produktene går til miljøforbedringer for en rekke bransjer og prosesser, og Yara er blant annet verdensledende produsent av det miljøvennlige produktet AdBlue, hvor importen til Norge skjer via Drammen havn. Dette er et produkt som brukes sammen med en katalysator til å redusere NOx-utslipp i dieselmotorer, og Yara selger sin egen merkevare som har betegnelsen «Air1 AdBlue».

AdBlue-væsken blir først fraktet med tankskip fra Tyskland og Nederland til Drammen for så å fylles opp i en stor tank på havna som rommer hele 5,5 millioner liter. Deretter blir væsken tappet over i ISO-tankcontainere som så fraktes et par hundrede meter bort til container-terminalen på Holmen. Her laster Greencarrier produktet ombord togene før godset fraktes videre med jernbane til Kristiansand, Stavanger, Bergen Trondheim, Mo i Rana og Narvik.

Økning i volum hvert år

– Det er viktig at der til enhver tid er AdBlue tilgjengelig over alt i Norge da moderne miljøvennlige kjøretøyer faktisk ikke kan operere uten AdBlue. For å sikre miljøet er nyere kjøretøyer nemlig konstruert slik at motoren ikke kan starte om det ikke er tilsatt AdBlue. Så kort oppsummert vil store deler av Norge gå i stå om ikke produktet kommer fram, forklarer salgssjef for «Air1 AdBlue» i Yara; Edgar Borge.

I starten så kom det inn fire båter i året til anlegget i Drammen, men volumene har økt hvert eneste år siden oppstarten i 2012. Til og med i pandemi-året 2020 økte importen av AdBlue® på Drammen havn. Yara har nå mere enn 50 tank-containere i bruk for å distribuere AdBlue® miljøvennlig på jernbane i Norge.  

– Trenger forutsigbarhet
– Ja, nå kommer det AdBlue-skip til Drammen havn hver eneste måned, og samtidig har vi økt betydelig andelen vi sender videre med jernbane. I fjor gikk hele 45 prosent av den importerte mengden direkte ut på bane.  Så i 2020 sparte vi altså veitrafikken for over 1.500 trailer-turer. Det er en stor besparelse for miljøet og det reduserer også belastningen på veiene.  Og målet vårt er å øke bruken av tog ved Drammen havn også i årene som kommer, sier Yara-salgssjefen som samtidig er veldig tydelig på at de trenger mer forutsigbarhet fra Bane NOR sin side.

– Bane NOR må komme opp med kompenserende tiltak når de hvert år stenger ned godstrafikken på bane i Drammen. Det planlagte vedlikeholdet, hvor Lieråstunnelen stenger hver sommer i syv uker, er ikke holdbart for godstrafikk på bane, og her hjelper det ikke å kun sette opp «buss for tog» for persontrafikken, påpeker Borge.

Ønsker avklaring om videre utbygging

Assisterende havnedirektør Ivar Vannebo påpeker samtidig at det nå også er helt avgjørende at det kommer en snarlig avklaring fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR vedrørende videre utbygging av sporkapasitet på Holmen.

– Dette er ikke bare viktig for Drammen havn, men også for alle kundene våre som benytter jernbanen daglig i sin fremføring av gods. Innstillingen fra Bane NOR ble sendt til Jernbanedirektoratet i fjor sommer, og det er mange store utbyggings-prosjekter som nå er i gang med bakgrunn i den nylig godkjente reguleringsplanen.  Vi opplever en stor økning i jernbanevolumene, og sammen har vi en unik mulighet til ytterligere å forsterke det intermodale knutepunktet på Drammen havn og dermed lykkes med å overføre store volumer fra sjø og vei til bane, understreker assisterende havnedirektør Ivar Vannebo ved Drammen havn.